Hà Nội phê duyệt kết quả phân hạng 424 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020

28/01/2021 18:01

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định “Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp thành phố đợt 2 năm 2020”.

UBND thành phố đã phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng đối với 424 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên của 96 chủ thể OCOP. Trong đó: 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao; 310 sản phẩm hạng 4 sao; 111 sản phẩm hạng 3 sao. Kết quả đánh giá, phân hạng có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày ký ban hành quyết định.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố trình trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia đối với các sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao. Sở NN&PTNT tổ chức công bố các sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng in tem, nhãn và thứ hạng sao trên sản phẩm.

Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố tổ chức định kỳ kiểm tra các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của Nhà nước theo quy định...

Như vậy, với kết quả trên, tính lũy kế trong 2 năm 2019, 2020, Hà Nội đã có 1.054 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP.

Nguồn http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/987760/ha-noi-co-1054-san-pham-ocop-duoc-danh-gia-phan-hang

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội phê duyệt kết quả phân hạng 424 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020" tại chuyên mục Nông thôn mới - Sản phẩm OCOP.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN HOA LAN VIỆT NAM và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Trung tâm phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website https://vietnamhuongsac.vn/ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.

Chia sẻ Zalo

Cùng chuyên mục