Điều gì xảy ra với cơ thể khi ngủ nghiêng bên trái?

Thời gian ngủ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một yếu tố tư thế ngủ nghiêng đem lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe