Không gian xanh – Xu hướng lựa chọn của nhiều người

Với quá trình đô thị hóa, môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm thì nhu cầu sống xanh, lành mạnh đang là xu hướng tất yếu. Trong đó xây dựng một không gian xanh là giải pháp sống xanh được rất nhiều người lựa chọn.