Gặp gỡ nữ tân đồng xinh đẹp với niềm đam mê phong thủy

“Đưa văn hóa hầu đồng và phong thủy đến với công chúng”- Đó là tâm nguyện của tân đồng trẻ Đặng Thị Huyền Trang (Trang Rubby).