Kaiver Nguyen - Âm nhạc là phương tiện truyền tải cảm xúc tuyệt vời nhất của chàng thơ gốc Bắc Ninh

Gen Z Kaiver Nguyen tên thật là Nguyễn Quang Huy sinh ra ở mảnh đất Bắc Ninh, nơi hội tụ kho tàng văn hóa dân gian với nhiều công trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt dân ca quan họ là món ăn tinh thần, một nét sinh hoạt văn hóa đẹp của người dân kinh Bắc.