Có ý tưởng hay ắt sẽ thành công, ảo tưởng khi khởi nghiệp

Mọi thứ đều cần có thời gian – rất nhiều tập đoàn vĩ đại trên thế giới thành công là nhờ những ý tưởng vĩ đại, và tất cả những tập đoàn ấy đều có khởi đầu… rất vất vả và bình thường.