Cùng suy ngẫm về ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là ngày tôn vinh, tri ân những người làm báo đã đóng góp công sức, đưa đến độc giả những bài báo phản ánh chân thực các vấn đề đời sống, văn hóa, xã hội, các câu chuyện truyền cảm hứng và những tấm gương đáng tôn vinh.