Trao tặng thiết bị Y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai!

Ngày 14/5/2021 Hội sinh vật cảnh tỉnh Lào Cai có một buổi Lễ trao tặng, gồm 20 chiếc bơm tiêm điện trị giá 450 triệu đồng cho Bệnh Viện đa khoa tỉnh Lào Cai