Bùi Văn Mạnh: Sướng khổ tại Tâm ( Kì 1)

Là phạm vi trừu tượng và rộng lớn, tùy theo cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi người, giá trị cuộc sống lại mang đến một màu sắc, ý nghĩa riêng. Giá trị cuộc sống là những điều hạnh phúc, sống vô tư, sự lạc quan, yêu đời,… Không “đao to búa lớn”, giá trị cuộc sống ẩn sâu trong những điều nhỏ bé hàng ngày.