Khai giảng lớp tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho 1000 học sinh Hà Nội

Công ty TNHH Trung tâm Anh ngữ VUS Miền Bắc (VUS- Anh văn Hội Việt Mỹ) phối hợp với Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố Hà Nội triển khai chương trình Nâng cao kỹ năng nghe - nói tiếng Anh cho học sinh từ 9 đến 15 tuổi.