Phát hiện loài Loa kèn đỏ mới tại Peru

Các nhà khoa học từ Đại học quốc gia San Marcos (Peru) và Đại học Arizona (Mỹ) vừa công bố đã phát hiện tại chân dãy núi Andes phía bắc Peru hai loài thực vật mới nằm trong chi Clinanthus của họ Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae).