Cảnh báo hình thức lừa đảo xe taxi

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi đứng ra mua xe rồi bán trả góp cho lái xe dưới hình thức giao quyền sử dụng tài sản và thu nợ gốc cùng lãi theo ngày. Khi chưa trả đủ tiền cho doanh nghiệp, lái xe tuyệt đối không được cầm cố hay bán xe cho bên thứ 3. Xin chia sẻ phóng sự của Truyền hình Quốc Hội dưới đây phản ánh về vấn đề này với mong muốn cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp xử lý thích đáng để kịp thời ngăn chặn loại tội phạm lừa đảo xe taxi.