Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu

06/07/2024 16:40

Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu - SIGE (Science Institute for Global Education) là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ

Địa vị pháp lý

Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu - SIGE (Science Institute for Global Education) là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

diep-1720241489.jpg

Logo của Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu

Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu nhằm gắn kết chặt chẽ nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ với hoạt động và dịch vụ giáo dục, tích cực đóng góp vào mục tiêu giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt các nhu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội, có thể mở các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, các phân Viện tại tất cả các tỉnh/thành phố trong cả nước theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực hoạt động

Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu có các chức năng chính: Khoa học Giáo dục nói chung (bao gồm cả sư phạm học, lý luận giáo dục); Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ).

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

- Nghiên cứu chung về khoa học giáo dục; nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục; nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo;

- Thực nghiệm và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, các mô hình và chương trình giáo dục tiên tiến về các ngành nghề phù hợp với các vùng miền khác nhau của đất nước và quốc tế phù hợp với các đối tượng người học.

Nhiệm vụ:

- Tham gia đào tạo các ngành nghề của khoa học giáo dục mà pháp luật cho phép; liên kết hợp tác quốc tế về xây dựng, triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi và hợp tác chuyên gia về khoa học giáo dục; Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, các chương trình giáo dục trong và nước ngoài;

- Thu thập, xử lý, dự báo, lưu trữ, truyền thông về khoa học giáo dục, những kinh nghiệm giáo dục, những thành tựu hiện đại về khoa học giáo dục trong nước và trên thế giới; xuất bản các ấn phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện và theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, dịch vụ thông tin về khoa học giáo dục theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Tư vấn chuyển giao công nghệ giáo dục;

- Thực hiện các dịch vụ khác về giáo dục và đào tạo mà pháp luật cho phép.

Quyền hạn:

- Tự tổ chức bộ máy, sử dụng nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

- Tự chủ xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Tự chủ ký kết các hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Tự chủ về tài chính.

- Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ theo thỏa thuận qua hợp đồng.

- Chủ động trong ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Ban điều hành:

- Bà Nguyễn Thị Điệp - Viện trưởng

- Bà Nguyễn Thị Châu - Phó Viện trưởng

Văn phòng và các Phòng chức năng:

- Văn phòng

- Phòng Nghiên cứu

- Phòng Đào tạo

- Phòng Tuyển sinh

- Phòng Quan hệ Quốc tế

- Văn phòng đại diện, Chi nhánh (thành lập khi có yêu cầu).Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Viện có thể được thay đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thông tin liên lạc

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC TOÀN CẦU

Tầng 4 toà nhà Vinata, 2B số 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Hotline: 0938491111

Email: sigeedu@gmail.com Website: https://sige.edu.vn.

 

Văn Phong

Bạn đang đọc bài viết "Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu" tại chuyên mục Văn hóa - Thông tin.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN HOA LAN VIỆT NAM và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Trung tâm phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website https://vietnamhuongsac.vn/ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.

Chia sẻ Zalo

Cùng chuyên mục